1340/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 7§ ja

lisätään lakiin siitä 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla lailla (463/85) kumotun 24§:n tilalle uusi 24§ seuraavasti:

7 §

Veronpalautusta ei kuitata vanhentuneen veron suoritukseksi. Veronkuittausta ei myöskään toimiteta palautettaessa myöhästyneenä suoritettua ennakon täydennysmaksua tai, jos veronpalautus aiheutuu verosta vapauttamisesta tai siitä, että vero on suoritettu erehdyksessä tai jos palautettavat varat on suoritettu jako-osuutena verovelvollisen konkurssipesästä.

24 §

Ennakon täydennysmaksu tilitetään veronsaajille ennakonpidätysten yhteydessä noudattaen mitä tässä luvussa on ennakonpidätysten tilittämisestä säädetty. Ennakon täydennysmaksuun ei sovelleta 14§:n ja 23§:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan vuodelta 1990 suoritettuun ennakon täydennysmaksuun.

Hallituksen esitys 185/90
Valtiovarainvaliok. miet. 69/90
Suuren valiok. miet. 230/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.