1339/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 103§:n 1 momentti, 107§, 108§:n 1 momentti ja 109§,

sellaisina kuin ne ovat, 103§:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (896/81), 107§ 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (672/76), 108§:n 1 momentti 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (741/81) ja 109§ osittain muutettuna 18 päivänä marraskuuta 1980 annetulla lailla (768/80), sekä

lisätään lakiin uusi 104 a§ seuraavasti:

103 §

Verovelvolliselta ennakkoperintälain mukaan pidätetty ennakko ja verovelvollisen suorittama ennakon täydennysmaksu on käytettävä hänelle määrätyn valtionveron ja siinä kunnassa, missä hän on velvollinen suorittamaan kunnallisveroa henkilökohtaisista tuloista, määrätyn kunnallis- ja kirkollisveron sekä kansaneläkevakuutusmaksun suoritukseksi. Sama koskee vieraasta valtiosta Suomeen siirrettyä ennakkoa.


104 a §

Jos verovelvolliselta pidätettyä tai tälle maksuunpantua ennakkoa taikka verovelvollisen suorittamaa ennakon täydennysmaksua ei tarvita edellä 103 ja 104§:ssä tarkoitettujen verojen ja kansaneläkevakuutusmaksun suoritukseksi, ne voidaan käyttää verovelvolliselle muussa kunnassa määrätyn valtion-, kunnallis- ja kirkollisveron sekä kansaneläkevakuutusmaksun suoritukseksi siten kuin verohallitus määrää.

107 §

Veroilmoitukseen tehdyn merkinnän mukaan voidaan verojen ja maksujen suoritukseksi toiselta puolisolta liikaa pidätetty tai ennakkona maksuunpantu taikka ennakon täydennysmaksuna liikaa suoritettu määrä käyttää toiselle puolisolle maksuunpantujen verojen ja maksujen lyhennykseksi.

108 §

Verovelvollisen verojen ja maksujen suoritukseksi liikaa pidätetty tai maksuunpantu ennakko ja liikaa suoritettu ennakon täydennysmaksu palautetaan (ennakonpalautus).


109 §

Jos verovelvolliselta verovuonna pidätetty tai kannettu ennakko ja ennakon täydennysmaksu eivät riitä verojen ja kansaneläkevakuutusmaksun suoritukseksi, puuttuva määrä peritään veronkannossa verolipulla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 185/90
Valtiovarainvaliok. miet. 69/90
Suuren valiok. miet. 230/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.