1334/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus rajavyöhykeasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä lisätään 15 päivänä toukokuuta >1947 annetun rajavyöhykelain (403/47) 12§:n nojalla 17 päivänä toukokuuta 1947 annettuun rajavyöhykeasetukseen (404/47) uusi 10 a§ seuraavasti:

10 a §

Rajavyöhykelain 4 a§:ssä tarkoitetun luvan myöntää hakemuksesta sisäasiainministeriön rajavartio-osasto.

Lupahakemukseen on liitettävä vähintään mittakaavaan 1:20 000 laadittu karttapiirros tien tai rakennuksen sijaintipaikasta ja sen ympäristöstä vähintään 500 metrin säteellä sekä selvitys hankkeen laadusta ja tarkoituksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.