1331/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki rajavyöhykelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 17 päivänä toukokuuta 1947 annetun rajavyöhykelain (403/47) 1§:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 4 a§ seuraavasti:

1 §

Rakentamisesta viisisataa metriä lähemmäksi rajaa on voimassa, mitä 4 a§:ssä säädetään.

4 a §

Valtakunnan rajalle vievien teiden sekä rakennusten rakentamiseen viisisataa metriä lähemmäksi rajaa muuhun kuin valtion tarpeeseen tarvitaan sisäasiainministeriön lupa.

Luvatta rakennettu rakennus voidaan sisäasiainministeriön päätöksellä määrätä purettavaksi, jos se vaikeuttaa huomattavasti rajavartiotoimintaa, sekä purkaa asianomaisen kustannuksella, jollei asianomainen itse kehoituksen saatuaan sitä tee. Sisäasiainministeriöllä on oikeus myös kieltää luvatta rakennetun rakennuksen käyttäminen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 156/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 24/90
Suuren valiok. miet. 138/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.