1329/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden alueiden pidättämisestä riistanhoidollisiin tarkoituksiin

Maa- ja metsätalousministeriö on metsästyksestä ja riistanhoidon järjestämisestä valtion omistamilla alueilla 9 päivänä marraskuuta 1962 annetun asetuksen (566/62) 4§:n nojalla päättänyt:

1 §

Riistanhoidollisiin tarkoituksiin pidätetään seuraavat metsähallituksen hallinnassa olevat alueet:

1) Inarin kunnassa oleva Muurahaisniemen alue (noin 1 000 ha) ja Inarijärven saaret (noin 19 000 ha),

2) Inarin ja Sodankylän kunnissa oleva Kiilopään tunturialue (noin 9 800 ha),

3) Sodankylän kunnassa Tankavaaran alue (noin 510 ha), Vuotson kanava (noin 230 ha), Sodankylän varuskunta-alue (noin 2 020 ha), Kyläjärven-Lintuselän alue (noin 9 150 ha), Tähtelän tutkimuslaitoksen alue (noin 400 ha) ja Luoston alue (noin 1 300 ha),

4) Rovaniemen maalaiskunnassa Meltauksen riistantutkimusaseman alue (noin 2 200 ha),

5) Rovaniemen maalaiskunnassa Sortovaaran alue (noin 430 ha), Kielijupon alue (noin 1 000 ha) ja Auttikönkään luonnonhoitometsän alue (noin 400 ha),

6) Rovaniemen maalaiskunnassa Äijävaaran alue (noin 3 540 ha), Komotan alue (noin 16 480 ha), Kuluskairan alue (noin 8 270 ha), Louevaaran alue (noin 13 270 ha) ja Tuiskukivalon alue (noin 10 500 ha),

7) Pellon ja Ylitornion kunnissa Miekonjärven Vaara-, Kuusi-, Viita-, Revon ja Palkimensaaret (noin 800 ha),

8) Ylitornion kunnassa Palolompolon saaret (noin 7 ha),

9) Kemijärven kunnassa Lepistön ja Lampelan virkatalojen metsäpalstat (noin 67 ha),

10) Kuusamon kunnassa Rukatunturin alue (noin 575 ha),

11) Simon kunnassa Martimoaavan alue (noin 1 210 ha) Martimoaavan-Lumiaavan-Penikoiden soidensuojelualueella,

12) Vaalan kunnassa Rumalanrimpi (noin 910 ha) Rumalan-Kuvajan-Oudonrimmen soidensuojelualueella,

13) Pudasjärven kunnassa Hirvisuon soidensuojelualueeseen kuuluva alue (noin 1 267 ha),

14) Pudasjärven kunnassa Iso-Syötteen alue (noin 1 850 ha), Petäjävaaran alue (noin 1 000 ha), Venkaan alue (noin 1 700 ha), Karsikon alue (noin 3 000 ha) ja Aintio-ojan alue (noin 1 200 ha),

15) Suomussalmen kunnassa Pirkonsuon alue (noin 250 ha), Koirasuon alue (noin 300 ha) ja Pitämävaaran-Vaaranniemen-Niskanselän alue (noin 1 200 ha),

16) Taivalkosken kunnassa Taivalvaara-Tervavaaran alue (noin 2 800 ha),

17) Puolangan kunnassa Lakisuon alue (noin 180 ha) ja Taivasvaaran alue (noin 195 ha),

18) Vuolijoen kunnassa Rajasuon alue (noin 280 ha),

19) Kuhmon kunnassa Ontojärven saaret (noin 312 ha), Jauhovaaran alue (noin 300 ha) ja Reuhkasuon alue (noin 400 ha), sekä

20) Sotkamon kunnassa Vuokatin luonnonhoitometsä (noin 118 ha).

2 §

Riistanhoidollisiin tarkoituksiin pidätetyillä alueilla on metsästäminen rajoitettu seuraavasti:

1) kohdissa 1-5, 7-10 ja 14-20 sanotuilla alueilla on metsästäminen karhun, suden ja ahman metsästämistä lukuunottamatta kielletty,

2) kohdassa 6 sanotuilla alueilla on metsäkanalintujen metsästäminen kielletty, ja

3) kohdissa 11-13 sanotuilla alueilla on metsästäminen karhun, suden ja ahman metsästämistä lukuunottamatta kielletty 1.8.-15.9. välisenä aikana.

3 §

Rovaniemen maalaiskunnassa olevalla Meltauksen riistantutkimusaseman alueella voi riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sallia tutkimustoimintaan liittyvän metsästämisen erityisellä luvalla ja määräämillään ehdoilla. Metsähallitus voi muilla 1§:ssä mainituilla alueilla erityisellä luvalla ja määräämillään ehdoilla sallia hirvieläinten sekä erityistä vahinkoa aiheuttavien eläinten metsästämisen mikäli tällaista metsästystä ei muilla säädöksillä ole kielletty.

4 §

Metsähallituksen on sopivalla tavalla selvästi merkittävä maastoon riistanhoidollisiin tarkoituksiin pidätetyt alueet sekä tiedotettava niitä koskevista rajoituksista vuosittain asianomaisen kunnan ilmoitustauluille pannuin kuulutuksin niin kuin julkisista kuulutuksista on säädetty.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa joulukuun 1995 loppuun.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Ole Norrback

Toimistopäällikkö
Seppo Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.