1315/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1062/90) 9§:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

9 §

Edellä 1 momentista poiketen muun kuin siemeneksi myytävän vehnän ja rukiin vientikustannusmaksu on 1 päivästä heinäkuuta 1991 alkaen vehnän osalta 50 penniä ja rukiin osalta 80 penniä kilolta. Jos viljelijän vehnästä tai rukiista saama hinta vientikustannusmaksun vähentämisen jälkeen kuitenkin alittaa myyntihetkellä voimassa olevan vientikustannusmaksulla alennetun ohran kausiporrastetun tavoitehinnan, vientikustannusmaksua on alennettava alitusta vastaavalla määrällä, kuitenkin enintään 50 pennillä kilolta vehnän osalta ja enintään 80 pennillä kilolta rukiin osalta. Tässä momentissa tarkoitettu vientikustannusmaksu ei koske maataloustulolaissa tarkoitettuna hinnoitteluvuonna 1990/91 tuotettua vehnää tai ruista silloin, kun sen ostaminen tai vastaanottaminen kesäkuun 30 päivän 1991 jälkeen perustuu tuottajan kanssa tehtyyn maa- ja metsätalousministeriön määräämällä tavalla laadittuun varastointi- tai ostosopimukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 318/90
Valtiovarainvaliok. miet. 87/90
Suuren valiok. miet. 274/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.