1290/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki verotuslain 3 ja 51§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 3§:n 4 momentti ja 51§:n 4 momentti,

sellaisena kuin näistä 3§:n 4 momentti on 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1002/77), näin kuuluviksi:

3 §

Henkilölle, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaiselle yhteisölle määrätyn veron suorittamisesta on vastuussa kuin omasta verostaan niiden täällä oleva edustaja tai silloin, kun ulkomaisella luottolaitoksella on sivukonttori täällä, sivukonttorin johtaja.

51 §

Ilmoittamisvelvollisuuden täyttäminen henkilön puolesta, joka ei asu valtakunnassa, ja ulkomaisen yhteisön puolesta on myös niiden täällä olevan edustajan tai silloin, kun ulkomaisella luottolaitoksella on sivukonttori täällä, sivukonttorin johtajan asiana.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 249/90
Valtiovarainvaliok. miet. 86/90
Suuren valiok. miet. 273/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.