1288/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki tulo- ja varallisuusverolain 9 ja 23§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 23§:n 2 kohta,

sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1335/89), sekä

lisätään 9§:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

9 §

Sen estämättä mitä 1 momentin 2 kohdassa on säädetty, ulkomainen luottolaitos, jolla on Suomessa sivukonttori, on velvollinen suorittamaan veroa tulon perusteella kaikesta tämän sivukonttorin saamasta tulosta.

23 §

Varallisuuden perusteella suoritettavasta verosta ovat vapaat:


2) säästöpankki, hypoteekkiyhdistys, liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahasto, säästöpankkien vakuusrahasto, osuuspankkien vakuusrahasto sekä ulkomainen luottolaitos Suomessa olevan sivukonttorin toiminnassa käytettävän varallisuuden osalta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 249/90
Valtiovarainvaliok. miet. 86/90
Suuren valiok. miet. 273/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.