1285/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 10 ja 11§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988 annetun lain (772/88) 2 luvun 10§:n 1 momentti ja 11§:n 1 momentti seuraavasti:

10 §
Välittäjä

Optioyhteisö saa hyväksyä välittäjäksi arvopaperinvälittäjänä toimivan suomalaisen osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin, joka täyttää optioyhteisön säännöissä asetetut ammattitaitoa ja vakavaraisuutta koskevat määräykset eikä ole toiseen välittäjään konsernisuhteessa tai muussa sellaisessa taloudellisessa riippuvuussuhteessa, joka saattaa vaarantaa optioyhteisössä käytävän kaupan luotettavuuden. Valtiovarainministeriön luvalla voidaan myös muu ulkomainen arvopaperinvälittäjä hyväksyä välittäjäksi optioyhteisöön.


11 §
Markkinatakaaja

Markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää Suomessa asuvalle täysivaltaiselle Suomen tai toisen pohjoismaan kansalaiselle, jota ei ole asetettu liiketoimintakieltoon ja joka ei ole konkurssissa, tai suomalaiselle avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jotka antavat optioyhteisölle yhteisön säännöissä määrätyn, vähintään 500 000 markan omavelkaisen pankkitakauksen tai muun turvaavan vakuuden markkinatakaajan toiminnasta johtuvan vastuun vakuudeksi, taikka muulle yhteisölle tai säästöpankille, jonka sidottu oma pääoma on vähintään 500 000 markkaa, sekä ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille. Muulle hakijalle kuin talletuspankille ei saa myöntää markkinatakaajan oikeuksia muutoin kuin pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi myöntää poikkeuksen markkinatakaajan kansalaisuusvaatimuksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 224/90
Pankkivaliok. miet. 9/90
Suuren valiok. miet. 183/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.