1283/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 24§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain (219/39) 24§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 4 päivänä kesäkuuta 1982 ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla laeilla (408/82 ja 633/89), uusi 3 momentti seuraavasti:

24 §

Jos ulkomaisella luottolaitoksella on sivukonttori Suomessa, on sen oikeudesta omistaa sivukonttorin arvopaperikaupan tai muun arvopaperitoiminnan kohteena olevia vaihto-omaisuuteen luettavia osakkeita ja osuuksia sekä oikeudesta väliaikaisesti omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteätä omaisuutta voimassa mitä siitä erikseen säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 224/90
Pankkivaliok. miet. 9/90
Suuren valiok. miet. 183/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.