1278/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki kaupparekisterilain 11§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 11§:n 5 ja 6 kohta näin kuuluviksi:

11 §

Säästöpankin perusilmoituksessa on mainittava:


5) pankin peruspääoma, pankin kantarahasto, kantarahasto-osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä kantarahaston vähimmäis- ja enimmäismäärä, jos säännöissä on näitä koskevia määräyksiä, sekä säännöissä mahdollisesti oleva määräys, jonka mukaan pankissa voi olla erilajisia kantarahasto-osuuksia, ja näiden lukumäärä lajeittain;

6) pankin hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jokaisen jäsenen sekä varajäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka sekä milloin pankilla on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 242/90
Pankkivaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 182/90 ja 182 a/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.