1277/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään asiakirjain kuolettamisesta 14 päivänä elokuuta 1901 annettuun lakiin uusi näin kuuluva 19 a§:

19 a §

Jos talletuspankin talletuksesta antama sellainen vastakirja tai muu todiste, jossa on nimenomainen ehto, ettei varoja saa nostaa palauttamatta todistusta tai tekemättä siihen maksumerkintää, on kadonnut, on vastakirjan tai todisteen omistajan annettava katoamisesta tieto pankille ja samalla ilmoitettava, milloin ja miten katoaminen on tapahtunut. Pankin on kuulutettava vastakirjan tai todisteen katoamisesta ilmoituksella, joka on asiakirjan omistajan kustannuksella julkaistava kerran virallisessa lehdessä. Jollei vastakirjaa tai todistetta ole löydetty kuuden kuukauden kuluessa kuuluttamisesta, vastakirjan tai todisteen omistaja on oikeutettu tiliehtojen mukaisesti perimään saatavansa, eikä entinen vastakirja tai todiste anna puhevaltaa pankkia vastaan sen jälkeen, kun varat on maksettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 242/90
Pankkivaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 182/90 ja 182 a/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.