1261/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus tieliikenneasetuksen 53§:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/82) 53§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-4 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti:

53 §

Pysäköintiluvan saamisen ehtona on, että sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta kävelylle on alaraajoja kokonaisuudessaan tarkastellen arvioitu tapaturmavakuutuslain 18 a§:n perusteella vähintään haittaluokan 11 mukaiseksi. Lisäksi lupa voidaan myöntää ulkomailla asuvalle, jolla on vastaava ulkomainen pysäköintilupa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.