1253/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista

Verohallitus on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 128§:n 2 momentin nojalla määrännyt, että kotieläinten käyvän arvon määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita:

1 §

Kotieläinten arvoksi katsotaan seuraavat keskimääräiset arvot eläintä kohti:

Työhevoset
1-2 v:nikäiset 3 150-3 990 mk
3-4v:n,, 4 940-5 570,,
5-14v:n,, 5 360-6 200,,
yli14v:n,, 4 940-5 780,,
Urheiluhevoset
1-2v:nikäiset 4 070-5 170mk
3-4v:n,, 5 830-6 710,,
5-10v:n,, 6 160-7 040,,
yli10v:n,, 5 060-6 050,,
Nautaeläimet
Sonnit, yli 2 v:n ikäiset 6 200-6 700mk
Nuoret sonnit, 1-2 v:n ikäiset 3 800-4 000,,
Lehmät 4 500-4 900,,
Hiehot 3 900-4 300,,
Mullit 2 600-2 800,,
Vasikat 630- 710,,
Siat
Karjut, yli 9 kk:n ikäiset 1 450-1 650mk
Emakot 1 650-1 900,,
Lihotussiat, 6-9 kk:n ikäiset 1 100-1 250,,
Siat, 3-6 kk:n ikäiset 580- 890mk
Siat, 2-3 kk:n ikäiset 430- 530,,
Porsaat, alle 2 kk:n ikäiset 340,,
Lampaat
yli 6 kk:n ikäiset 430mk
alle 6 kk:n ikäiset 250,,
Porot
yli 1 v:n ikäiset 790mk
alle 1 v:n ikäiset 460,,
Siipikarja
Kanat, yli 6 kk:n ikäiset 20mk
Kanat, alle 6 kk:n ikäiset 19,,
2 §

Keskimääräistä arvokkaammat eläimet on arvioitava tässä päätöksessä mainittuja arvoja korkeampiin arvoihin.

3 §

Kotieläimet, joita tässä päätöksessä ei mainita, arvioidaan niiden todennäköiseen luovutushintaan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991, ja sitä sovelletaan vuodelta 1990 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Vs. ylitarkastaja
Marja Nikkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.