1243/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 11 päivänä maaliskuuta 1977 annetun asetuksen (262/77) 2§, sellaisena kuin se on 22 joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1042/83) ja 3§:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Edellä 1§:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään maksu, jonka tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien välittömien ja välillisten kustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä tai valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun lain 3§:n 2 momentista muuta johdu.

3 §

Välittömät palkkakustannukset lasketaan suoritteen tuottamiseen osallistuneille henkilöille maksettujen palkkojen ja heidän suoritteen tuottamiseen käyttämänsä ajan perusteella. Näihin liittyvät muut henkilökustannukset määrätään välittömiin palkkakustannuksiin lisättävänä 65 prosentin suuruisena lisänä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.