1235/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä viran nimen muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 ja 4 momentin sekä 7 §:n nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut sopimuspalkkaiset ja peruspalkkaiset virat sekä muutetaan yhden viran nimi eduskunnan päätöksen mukaisesti.

2 §
Maa- ja metsätalousministeriö

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien:

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisosastopäällikön virka metsäosastoon.

3 §
Maatilahallinto

Maatilahallitus

Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 1991 lukien:

kaksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa; ja

viisi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1991 lukien:

neljä S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa osastopäällikön virkaa.

4 §
Valtion maatalouskemian laitos

Lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1991 lukien:

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka;

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa ylikemistin virkaa;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylikemistin virka;

yksitoista A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa kemistin virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva kemistin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva mikrobiologin virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva mekaanikon virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kuusi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva preparaattorin virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimusapulaisen virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusapulaisen virka;

viisi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka;

neljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

kahdeksan A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva välinehuoltajan virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva välinehuoltajan virka; ja

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa.

5 §
Valtion siementarkastuslaitos

Lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1991 lukien:

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva agrologin virka

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastusteknikon virkaa;

viisi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastusteknikon virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva tarkastusteknikon virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

neljä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

neljä A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

neljä A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

viisi A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

viisi A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka; ja

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva apulaisvahtimestarin virka.

6 §
Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos

Lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1991 lukien:

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka;

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoistutkijan virkaa;

kolme A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kolme A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

seitsemän A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

viisi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa laadunarvostelijan virkaa;

neljä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa laadunarvostelijan virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa laadunarvostelijan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

viisi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva siivoojan virka;

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa; ja

yksi A 3 palkkausluokkaan kuuluva siivoojan virka.

7 §
Kalatalous

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien:

kolme S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa johtavan kalastusbiologin virkaa.

8 §
Maanmittaushallinto

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1991 lukien:

viisi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa kartastojohtajan virkaa; ja

kuusi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa kartastojohtajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä syyskuuta 1991 lukien:

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva osastopäällikön virka;

viisi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa lääninmaanmittausinsinöörin virkaa; ja

kuusi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa lääninmaanmittausinsinöörin virkaa.

Muutetaan 1 päivästä syyskuuta 1991 lukien:

yksi 5 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva osastopäällikön virka samaan sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaksi johtajan viraksi.

9 §
Geodeettinen laitos

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1991 lukien:

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka.

10 §
Eläinlääkintätoimi

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien:

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tarkastuseläinlääkärin virka.

11 §
Metsähallitus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien:

yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva osastonjohtajan virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva valvojan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien:

yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka;

yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

kaksi A 27 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

neljä A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

neljä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa metsätalousinsinöörin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka; ja

yhdeksän A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.