1206/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 22 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (843/89) 17 §:n 2 momentti, 20 a §, 21 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 2 momentti osittain muutettuna 8 päivänä joulukuuta 1989 ja 20 päivänä huhtikuuta 1990 annetuilla asetuksilla (1091/89 ja 357/90) sekä 20 a § mainitussa 8 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

17 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei autorekisterikeskus toisin määrää, tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) yksityiskäyttöön rekisteröitävää henkilöautoa;

b) moottoripyörää;

c) paketti- ja kuorma-autoa, jonka rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen suurempia kuin 22 §:n 2 momentin b kohdassa tarkoitettuja muutoksia;

d) matkailuautoa;

2e) moottorityökonetta ja muuta kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria; eikä

2f) perävaunua.


20 a §
Ulkomaisen ja suomalaisen ajoneuvon kytkentä

1. Ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn puoliperävaunun ja kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n autoon kytkettävän varsinaisen perävaunun saa kytkeä Suomessa rekisteröityyn, ristiinkytkentään hyväksyttyyn vetoautoon ehdolla, että perävaunu on ristiinkytkentään soveltuva. Lisäksi edellytetään, että perävaunun ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja painot eivät ylitä Suomessa tiellä käytettäväksi sallittuja tai kytkennässä hyväksyttäviä arvoja.

2. Suomessa rekisteröidyn, ristiinkytkentään hyväksytyn perävaunun saa kytkeä ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityyn kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n autoon ehdolla, että auto on ristiinkytkentään soveltuva ja että perävaunun leveys ja paino eivät ylitä kytkennässä hyväksyttäviä arvoja.

21 §
Kytkentäkatsastuksen toimittaminen

2. Ristiinkytkentäkatsastuksessa tarkastetaan erikseen auton ja perävaunun rakenne ja mitoitus samoin kuin se, että kytkentälaitteet sopivat ristiinkytkentään. Ristiinkytkentään hyväksyminen siihen mahdollisesti liittyvine rajoituksineen merkitään rekisteriin. Henkilö- ja pakettiauton hyväksyminen ristiinkytkentään voidaan merkitä rekisteriin ilman erillistä ristiinkytkentäkatsastusta, jos auto on tyyppikatsastuksessa hyväksytty ristiinkytkentään ja rekisteri-ilmoituksen tekijä ilmoittaa asentaneensa autoon tyyppikatsastuksessa hyväksytyn vetolaitteen. Liikenneministeriö antaa erikseen ohjeet ristiinkytkennän ehdoista.

24 §
Vuosikatsastusvelvollisuus

1. Henkilö-, paketti-, kuorma- ja erikoisauto sekä muu kuin 3 momentissa tarkoitettu perävaunu on katsastettava vuosittain. Uutena rekisteriin merkittyä pakettiautoa, yksityiskäytössä olevaa henkilöautoa ja muuta yksityiskäytössä olevaa kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n erikoisautoa kuin hälytysautoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen ensimmäisenä eikä toisena sen käyttöönottovuotta seuraavana vuonna. Yksityiskäytössä olevaa henkilöautoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen myöskään neljäntenä auton käyttöönottovuotta seuraavana vuonna, ellei katsastustoimipaikka ajoneuvon kunnon johdosta toisin määrää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Se koskee vuoden 1991 vuosikatsastuksen osalta erikoisautoa, joka on otettu käyttöön vuonna 1989 tai vuonna 1990, ja henkilöautoa, joka on otettu käyttöön vuonna 1987.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.