1196/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Työministerin esittelystä säädetään 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/46) 13 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1984 annetussa laissa (660/84):

1 §

Työehtosopimuslain 7 §:n 1 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 121 000 ja 1 200 markaksi.

Työehtosopimuslain 9 §:n 1 momentissa säädetty hyvityssakon enimmäismäärä tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 121 000 markaksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta (1175/87).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.