1163/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki tasausverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain (922/71) liitteenä oleva verotaulukko, 6 §:n 1 momentti ja 10 §,

sellaisina kuin ne ovat, lain liitteenä oleva verotaulukko ja 6 §:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (968/87) ja 10 § 17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (981/89), näin kuuluviksi:

6 §

Teollisuuden käyttöön tulevat raaka-aineet, tuotantotarvikkeet ja investointitavarat ovat tasausverottomia, milloin tasausverottomuus ei aiheuta haittaa kotimaiselle tuotannolle. Tullihallitus myöntää maahantuojan kahden vuoden kuluessa tavaran tullauspäivästä tekemästä hakemuksesta tasausverottomuuden edellä tarkoitetuille tavaroille ehdolla, että verottomuuden osoitetaan tulevan asianomaisen teollisuuden hyväksi. Tullihallitus vahvistaa myös luettelon tavaroista, joille tasausverottomuus myönnetään edellä mainituin perustein hakemuksetta.


10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka luovutetaan tullivalvonnasta lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 1992.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Lain liitteenä olevan verotaulukon muutokset tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Hallituksen esitys 130/90
Valtiovarainvaliok. miet. 48/90
Suuren valiok. miet. 169/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Liite

VEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tasausvero % tullausarvosta
1.1.1991 alkaen 1.10.1991 alkaen
11. Ryhmästä nimikkeet 11.01–06 2,8 2,5
11.07 3,3 3,0
11.08–09 2,4 2,1
15. Ryhmästä nimikkeet 15.01–18 2,4 2,1
15.19–20 2,6 2,3
15.21 2,4 2,1
15.22 2,4 2,1
16. Ryhmä 2,4 2,1
17. Ryhmä 4,1 3,8
18. Ryhmästä nimikkeet 18.01.B:stä kaakaopavut, paahdetut 4,1 3,8
18.03–06 4,1 3,8
19. Ryhmästä nimikkeet 19.01 2,4 2,1
19.02–05 2,8 2,5
20. Ryhmä 2,4 2,1
21. Ryhmä 2,4 2,1
22. Ryhmä 3,3 3,0
24. Ryhmästä nimike 24.02 1,0 0,7
25. Ryhmästä nimikkeet 25.12 4,6 4,3
25.22–23 3,5 3,2
25.26 4,6 4,3
27. Ryhmästä nimikkeet 27.10.D:stä vaahdonestovalmisteet 2,6 2,3
27.16 4,5
28. Ryhmä 2,6 2,3
29. Ryhmästä nimikkeet 29.01–35 2,6 2,3
29.36-42 2,0 1,7
30. Ryhmästä nimikkeet 30.05 1,5 1,2
30.06 2,0 1,7
31. Ryhmästä nimikkeet 31.02–05 2,0 1,7
32. Ryhmästä nimikkeet 32.01–06 2,6 2,3
32.07–15 2,0 1,7
33. Ryhmä 2,0 1,7
34. Ryhmä 2,0 1,7
35. Ryhmästä nimikkeet 35.01–03 2,0 1,7
35.04 2,6 2,3
35.05–06 2,0 1,7
35.07 2,6 2,3
36. Ryhmä 2,0 1,7
37. Ryhmästä nimikkeet 37.01–04 muut paitsi valotetut valokuvauslaatat ja -filmit 2,0 1,7
37.05–06 2,5 2,2
37.07 2,0 1,7
38. Ryhmästä nimikkeet 38.01–02 2,0 1,7
38.03–04 3,1 2,8
38.05–07 2,6 2,3
38.08–14 2,0 1,7
38.15–23 3,5 3,2
39. Ryhmästä nimikkeet 39.01–21 2,6 2,3
39.22–26 1,8 1,5
40. Ryhmästä nimikkeet 40.02 2,6 2,3
40.05–17 1,8 1,5
41. Ryhmästä nimikkeet 41.04–11 2,5 2,2
42. Ryhmä 2,5 2,2
43. Ryhmästä nimikkeet 43.02–04 2,5 2,2
44. Ryhmästä nimikkeet 44.05–21 2,7 2,4
45. Ryhmästä nimikkeet 45.03–04 2,4 2,1
46. Ryhmä 1,8 1,5
47. Ryhmästä nimikkeet 47.01–06 3,1 2,8
47.07 2,4 2,1
48. Ryhmästä nimikkeet 48.01–11 3,2 2,9
48.12–14 2,4 2,1
48.15–16 1,5 1,2
48.17–19 2,4 2,1
48.20–21 2,5 2,2
48.22–23 2,4 2,1
49. Ryhmä 2,8 2,5
50. Ryhmästä nimikkeet 50.04–50.07 1,5 1,2
51. Ryhmästä nimikkeet 51.06–51.13 1,5 1,2
52. Ryhmästä nimikkeet 52.05–12 1,5 1,2
53. Ryhmästä nimikkeet 53.06–11 1,5 1,2
54. Ryhmästä nimikkeet 54.01–03 1,5 1,2
54.04–05 2,6 2,3
54.06–08 1,5 1,2
55. Ryhmästä nimikkeet 55.01–04 2,6 2,3
55.05–15 1,5 1,2
56. Ryhmä 1,5 1,2
57. Ryhmä 1,5 1,2
58. Ryhmä 1,5 1,2
59. Ryhmä 1,5 1,2
60. Ryhmä 1,5 1,2
61. Ryhmä 1,5 1,2
62. Ryhmä 1,4 1,1
63. Ryhmästä nimikkeet 63.01–08 1,5 1,2
63.09–10 1,4 1,1
64. Ryhmästä nimikkeet 64.01–02 1,8 1,5
64.03–06 1,5 1,2
65. Ryhmä 1,4 1,1
66. Ryhmä 1,5 1,2
67. Ryhmä 1,5 1,2
68. Ryhmä 3,5 3,2
69. Ryhmästä nimikkeet 69.01–08 3,5 3,2
69.09–14 1,8 1,5
70. Ryhmä 1,8 1,5
71. Ryhmästä nimikkeet 71.01–05 1,5 1,2
71.06–12 3,0 2,7
71.13–17 1,5 1,2
72. Ryhmä 2,8 2,5
73. Ryhmästä nimikkeet 73.01–07 2,8 2,5
73.08–24 2,2 1,9
73.25–26 2,8 2,5
74. Ryhmästä nimikkeet 74.01–09 3,0 2,7
74.10 2,2 1,9
74.11 3,0 2,7
74.12–18 2,2 1,9
74.19 3,0 2,7
75. Ryhmästä nimikkeet 75.01–03 3,0 2,7
75.04–08 2,2 1,9
76. Ryhmästä nimikkeet 76.01–02 3,0 2,7
76.03 2,2 1,9
76.04–08 3,0 2,7
76.09–15 2,2 1,9
76.16 3,0 2,7
78. Ryhmästä nimikkeet 78.01–05 3,0 2,7
78.06 2,2 1,9
79. Ryhmä 3,0 2,7
80. Ryhmästä nimikkeet 80.01–06 3,0 2,7
80.07 2,2 1,9
81. Ryhmästä nimikkeet 81.01–03 3,0 2,7
81.04 2,2 1,9
81.05–11 3,0 2,7
81.12 2,2 1,9
81.13 3,0 2,7
82. Ryhmä 2,2 1,9
83. Ryhmä 2,2 1,9
84. Ryhmästä nimikkeet 84.01 1,9 1,6
84.02–04 2,2 1,9
84.05–41 1,9 1,6
84.42 2,5 2,2
84.43–83 1,9 1,6
84.84 2,2 1,9
84.85 1,9 1,6
85. Ryhmästä nimikkeet 85.01–07 1,6 1,3
85.08 1,9 1,6
85.09–11 1,0 0,7
85.12–15 1,6 1,3
85.16–31 1,0 0,7
85.32–44 1,6 1,3
85.45–47 1,8 1,5
85.48 1,6 1,3
86. Ryhmästä nimikkeet 86.01–08 2,2 1,9
86.09 1,8 1,5
87. Ryhmästä nimikkeet 87.01 1,9 1,6
87.02–10 1,8 1,5
87.11–15 2,2 1,9
87.16 1,8 1,5
88. Ryhmästä muut paitsi nimikkeisiin 88.02.30 ja 88.02.40 kuuluvat lentokoneet, kotimaan reittiliikenteessä tai ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä käytettävät 2,2 1,9
89. Ryhmästä nimikkeet 89.03–08 2,0 1,7
90. Ryhmä 2,1 1,8
91. Ryhmästä nimikkeet 91.04–07, 09–10, 12–14 2,1 1,8
92. Ryhmästä nimikkeet 92.01–09 1,5 1,2
93. Ryhmästä nimikkeet 93.01–03 1,9 1,6
93.04 1,5 1,2
93.05 1,9 1,6
93.06 2,0 1,7
93.07 1,5 1,2
94. Ryhmästä nimikkeet 94.01 1,8 1,5
94.02 2,1 1,8
94.03–05 1,8 1,5
94.06 2,4 2,1
95. Ryhmä 1,5 1,2
96. Ryhmästä nimikkeet 96.01–03 1,5 1,2
96.04 2,2 1,9
96.05 1,5 1,2
96.06 1,8 1,5
96.07–16 1,5 1,2
96.17 2,2 1,9
96.18 1,5 1,2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.