1141/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen (802/83) 4§:n 1 ja 2 momentti ja 6 a§,

sellaisina kuin niistä ovat 4§:n 2 momentti 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (847/86) ja 6 a§ 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa asetuksessa (751/89), sekä

lisätään 5§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1984 ja 20 päivänä marraskuuta 1987 annetuilla asetuksilla (998/84 ja 867/87), uusi 4 momentti seuraavasti:

4 §

Valtion viranomaiselta ei peritä väestörekisterikeskuksen maksua eikä 6§:ssä tarkoitettuja maksuja. Vapautus maksuista ei koske valtion liikelaitosta.

Kunnalle saadaan kerran vuodessa luovuttaa ilman väestörekisterikeskuksen maksua niiden alueella olevista rakennuksista ja huoneistoista väestön keskusrekisteriin merkityt tiedot.


5 §

Kun tietojen saajalle luovutetaan erillisen päätöksen perusteella myöhemmin uudelleen sellaisia muuttumattomia henkilötietoja, joista niitä ensi kertaa luovutettaessa on peritty 5§:n 1 momentissa säädetty maksu, väestörekisterikeskuksen maksu on näiden tietojen seuraavilta käyttökerroilta 5 penniä henkilöyksiköltä.

6 a §

Osoitepalvelupuheluista peritään 9,95 markkaa minuutilta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.