1140/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki lästimaksusta annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lästimaksusta 8 päivänä toukokuuta 1936 annetun lain (189/36) 1§, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (618/76), seuraavasti:

1 §

Jokaisesta suomalaisesta rekisterivelvollisesta aluksesta, jota käytetään kauppamerenkulkuun ulkomaan liikenteessä, niin myös ulkomaisesta aluksesta, jolla harjoitetaan kauppamerenkulkua Suomeen, on suoritettava kalenterivuosittain lästimaksu, joka on 60 penniä kerrottuna aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 164/90
Valtiovarainvaliok. miet. 53/90
Suuren valiok. miet. 174/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.