1136/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetun metsästyslain (290/62) 25§:n 1 momentin ja 45§:n sekä 47§:n 4 momentin nojalla sellaisena kuin niistä on 25§:n 1 momentti 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (263/83):

1 §

Karhua saa poronhoitolain (444/48) 1§:ssä tarkoitetulla poronhoitoalueella metsästää toukokuun 1 päivän alusta kesäkuun 15 päivän loppuun ja syyskuun 1 päivän alusta lokakuun 15 päivän loppuun sekä Kuhmon, Nurmeksen, Valtimon, Lieksan, Ilomantsin, Tuupovaaran, Tohmajärven, Värtsilän, Kiteen ja Kesälahden kunnissa syyskuun 1 päivän alusta lokakuun 15 päivän loppuun. Muutoin on karhu rauhoitettu. Samoin on aina rauhoitettu vuotta nuorempi karhun pentu samoin kuin naaraskarhu, jota vuotta nuorempi pentu seuraa.

Karhun metsästyksessä ei saa käyttää rihlaamatonta asetta eikä täysvaippa- tai lyijyluotia eikä myöskään patruunaa, jonka luodin paino on vähemmän kuin 8 grammaa ja osumaenergia 25 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähemmän kuin 2 500 joulea (E 25=2 500 J). Patruunoiden tulee olla tehdasvalmisteisia.

Karhun ajaminen pesästä samoin kuin sen ampuminen pesältä, haaskalta tai pellolta tahi ravintoon liittyvää houkutinta muutoin apuna käyttäen on kielletty.

Karhun metsästyksessä on toukokuun 1 päivän ja kesäkuun 15 päivän välisenä aikana irrallaan olevan koiran käyttö kielletty. Poliisipiirin päällikkö voi kuitenkin sallia irrallaan olevan koiran käytön haavoittuneen karhun metsästämisessä määräämillään ehdoilla.

Karhun liha on tarkastettava siten kuin lihantarkastuslaissa (160/60) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä määrätään.

2 §

Sutta saa metsästää Kymen ja Lapin lääneissä marraskuun 1 päivän alusta maaliskuun loppuun sekä Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneissä marraskuun 1 päivän alusta helmikuun loppuun. Muutoin on susi rauhoitettu.

3 §

Ahma on rauhoitettu koko vuoden.

4 §

Mikäli karhu, susi tai ahma on jollakin paikkakunnalla liiallisesti lisääntynyt tai osoittautunut vahingolliseksi, on maa- ja metsätalousministeriöllä valta myöntää rauhoituksista tai pyyntitapoja koskevista määräyksistä poikkeuksia.

5 §

Karhun, suden tai ahman tappamisesta tai haavoittamisesta on ilmoitettava viipymättä lähimmälle poliisiviranomaiselle sekä edelleen viikon kuluessa alueen riistanhoitoyhdistykselle, jonka tulee vuosittain ilmoittaa tapettujen eläinten määrä edelleen riistanhoitopiirille ja maa- ja metsätalousministeriölle.

6 §

Riippumatta siitä, mitä tässä asetuksessa on edellä säädetty, saadaan karhu, susi tai ahma kuitenkin verekseltä tappaa, mikäli se ihmiseen, kotieläimeen tai poroon kohdistuvan pakottavan vaaran torjumiseksi on välttämätöntä. Tappamisesta on viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisiviranomaiselle. Näin tapettu karhu, susi tai ahma kuuluu valtiolle.

7 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa joulukuun loppuun 1992.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.