1095/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 3§:n 2 momentin nojalla päättänyt.

1 §

Eläintautiasetuksen (601/80) 1§:ssä tarkoitettuina helposti leviävinä eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

1) suu- ja sorkkatauti

2) sikarutto

3) afrikkalainen sikarutto

4) swine vesicular -tauti (SVD)

5) sikojen transmissible gastroenteritis (TGE)

6) linturutto

7) Newcastlen tauti

8) karjarutto

9) pienten märehtijäin rutto (PPR)

10) Vesicular stomatitis -tauti

11) Bluetongue-tauti

12) afrikkalainen hevosrutto (African horse sickness)

13) hevosen tarttuva aivo-selkäydintulehdus (WEE, EEE, VEE)

14) lammas-ja vuohirokko

15) Lumpy skin disease -tauti

16) Rift Valley fever -kuume

17) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP)

18) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS)

19) tarttuva kalojen vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

2 §

Eläintautiasetuksen 1§:ssä tarkoitettuina vaarallisina eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

1) pernarutto (anthrax)

2) ritinärutto (Clostridium chauvoei)

3) luomistauti (bruselloosi)

4) tuberkuloosi

5) paratuberkuloosi

6) Salmonella dublin -tartunta nautaeläimillä

7) sikojen trikinoosi

8) pseudorabies (Aujeszkyntauti)

9) Teschenintauti

10) valkovatsuri (Salmonella pullorum, -gallinarum)

11) kanakolera (pasteurellosis avium)

12) raivotauti (rabies)

13) räkätauti (malleus)

14) dourine (Trypanosoma equiperdum)

15) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

16) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

17) ekinokokkoosi

18) Mycoplasma gallisepticum -tartunta

19) Naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti (IBR/IPV)

20) Maedi/Visna, CAEV (Caprine arthritis/encephalitis -virus)

21) Scrapie

22) BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3 §

Eläintautiasetuksen 1§:ssä tarkoitettuina valvottavina eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

1) nautaeläinten tarttuva leukoosi

2) utaretulehdus pitoeläimiksi myytävillä

nautaeläimillä

3) porsasyskä sikalassa, joka kuuluu koeryhmiä koeasemille lähettävien sikaloiden terveysvalvontaohjelmaan

4) aivastustauti, kuten edellä kohdassa 3

5) dysenteria, kuten edellä kohdassa 3

6) Actinobacillus pleuropneumoniatartunta, kuten edellä kohdassa 3

7) Clostridium perfringens -tyyppi C-tartunta, kuten edellä kohdassa 3

8) hevosen näivetystauti (anaemia infectiosa equorum)

9) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S. abortus equi)

10) muut salmonellatartunnat kotieläimillä paitsi edellä 2§:n 6 ja 10 sekä 3§:n 9 kohdissa mainitut

11) leptospiroosi

12) siipikarjan ornitoosi

13) minkkien virusripuli

14) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

15) mehiläisten varroatoosi (Varroa jacobsoni)

16) turkiseläinten penikkatauti

17) mehiläisten esikotelomätä

18)lohikalojen paisetauti, furunkuloosi (Aeromonas salmonicida)

19)kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

20)kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

21) kalojen Gyrodactylus salaris -tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1990.

Tällä päätöksellä kumotaan 11 päivänä toukokuuta 1990 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista (425/90).

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Apulaisosastopäällikön sijainen, Ylitarkastaja
Riitta Heinonen

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.