1093/1990

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain (188/77) 69§:n 1 momentin ja 92§:n 1 momentin, maatilalain muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (435/85) voimaantulosäännöksen, 24 päivänä elokuuta 1984 annetun kolttalain (611/84) 19§:n 1 momentin sekä 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun porotalouslain (161/90) 41§:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Vuosina 1959-1985 maankäyttölain (353/58) nojalla tai maankäyttölainsäädäntöä soveltaen muiden lakien nojalla ja vuosina 1977-1985 maatilalain (188/77) nojalla myönnettyjen asuntolainojen vuotuinen korko on toistaiseksi

1)10,25 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1959-1980;

2)8,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1981-1982;

3)7,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1983; ja

4)5,5 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1984 tai ajalla 1.1.1985-14.6.1985.

2 §

Mitä edellä on määrätty, on voimassa myös asuntolainojen ohella vastaavina vuosina myönnetyistä lisälainoista perittävästä korosta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sillä kumotaan maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta 15 päivänä maaliskuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (262/90).

Helsingissä päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Ole Norrback

Nuorempi hallitussihteeri
Maria Teirikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.