1057/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70§:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/47) 4§:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (281/83), seuraavasti:

4 §

Erikoisvaliokunnan tai kansliatoimikunnan jäsen, joka on ottanut osaa valiokunnan tai toimikunnan kokoukseen valtiopäivien keskeydyttyä tai eduskunnan lopetettua istuntonsa, saa vuotuisen palkkionsa lisäksi palkkion siltä ajalta, minkä valiokunnan tai toimikunnan työ on kestänyt ja minkä hän on käyttänyt sitä varten tehtäviin matkoihin. Palkkio on tällöin puolet 1§:ssä säädetystä päiväpalkkiosta.

Saman palkkion saavat valtiopäiväjärjestyksen 42 a§:ssä tarkoitetut tarkistajat valtiopäivien keskeydyttyä tai eduskunnan lopetettua istuntonsa suorittamaansa työhön ja sitä varten tekemiinsä matkoihin käyttämältään ajalta. Vaalikauden päätyttyä on tarkistajien palkkio siltä ajalta, jolta he 2§:n mukaisesti eivät saa palkkiota, 1§:ssä säädetty päiväpalkkio.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Hallituksen esitys 89/90
Perustuslakivaliok. miet. 7/90
Suuren valiok. miet. 101/90

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.