1038/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä annetun asetuksen 38§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä 8 päivänä huhtikuuta 1988 annetun asetuksen (306/88) 38§ seuraavasti:

38 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 17§:ssä tarkoitettuja oikeusministeriön tehtäviä ovat:

1)lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain 15§:ssä tarkoitettujen luetteloiden valmistaminen ja lähettäminen nähtäville pantavaksi kuntien ilmoitustauluille;

2)verotuslain 44§:n 4 momentissa tarkoitettujen luetteloiden tekeminen ja lähettäminen verotoimistoille tai vastaavien tietojen toimittaminen verohallitukselle erikseen sovittavalla tavalla;

3)väestökirja-asetuksen 24§:ssä tarkoitettujen ilmoitusten toimittaminen rekisteritoimistoille tai vastaavien tietojen toimittaminen väestörekisterikeskukselle erikseen sovittavalla tavalla; sekä

4)tilastokeskuksesta annetun lain (796/70) 3§:ssä tarkoitettujen perustietojen välittäminen tilastokeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.