1037/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 26§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 26§:n 1 momentti seuraavasti:

26 §

Oikeusministeriö tekee päätöksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain (86/30) 18§:ssä tarkoitetun lainhuutorekisterin ja kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 34 a§:ssä tarkoitetun kiinnitysrekisterin sekä maanvuokralain 48§:ssä tarkoitetun tontinvuokrarekisterin korvaavana rekisterinä. Päätös voi koskea yhden tai useamman kirjaamisviranomaisen toimialuetta kokonaan tai osittain. Päätös voi koskea myös osaa rekisterin tiedoista. Silloin, kun päätös koskee vain osaa kirjaamisviranomaisen toimialueesta tai osaa tiedoista, oikeusministeriö voi samalla määrätä, että asianomaisen viranomaisen koko toimialueella sovelletaan kaikissa lainhuuto- ja kiinnitysasioissa ja merkintöjen tekemisessä tämän lain 4-13§:n säännöksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 142/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 25/90
Suuren valiok. miet. 156/90

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.