1036/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 2 ja 3§,

niistä 2§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä toukokuuta 1982 annetulla lailla (392/82), seuraavasti:

2 §

Markkinatuomioistuimessa on päätoimisena puheenjohtajana ylituomari ja sivutoimisina kahdeksan jäsentä. Yksi jäsenistä määrätään varapuheenjohtajaksi.

Ylituomarin ja jäsenet sekä kullekin jäsenelle kaksi varamiestä nimittää tasavallan presidentti neljäksi vuodeksi. Heillä on toimikautenaan sama virassapysymisoikeus kuin tuomarilla. Jos joku heistä toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi kaudeksi.

3 §

Markkinatuomioistuimen ylituomarin ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja tuomarin tehtäviin perehtyneitä. Markkinatuomioistuimen ylituomarin, jäsenten ja näiden varamiesten tulee olla kuluttaja-asioihin perehtyneitä.

Ylituomarin sekä varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä heidän varamiestensä tulee olla henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etuja. Kolme jäsentä ja heidän varamiehensä nimitetään palkansaajien ja kuluttajien sekä kolme jäsentä ja heidän varamiehensä elinkeinonharjoittajien etujärjestöjen esityksestä. Tullakseen huomioon otetuiksi on etujärjestöjen esityksissä mainittava kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin on nimitettäviä jäseniä ja varamiehiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Markkinatuomioistuimen ylituomarin virka täytetään ensimmäisellä kerralla 31 päivänä elokuuta 1994 päättyväksi toimikaudeksi.

Hallituksen esitys 155/90
Toisen lakivaliok. miet. 10/90
Suuren valiok. miet. 107/90

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.