1023/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Laki verotuslain 63§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 63§:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin se on 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (74/87), seuraavasti:

63 §

Verotuksen toimittaa:


3) valtionveron osalta silloin, kun rajoitetusti verovelvollisella on ollut kiinteistötuloa Suomessa yhdestä tai useammasta saman kunnan alueella sijaitsevasta kiinteistöstä, kiinteistön tai kiinteistöjen sijaintikunnan verolautakunta tai verotoimisto siinä tapauksessa, että verovelvollisella ei ole muuta veronalaista varallisuutta Suomessa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1991.

Hallituksen esitys 99/90
Valtiovarainvaliok. miet. 32/90
Suuren valiok. miet. 93/90

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.