989/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista

Opetusministerin esittelystä säädetään valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun lain (149/22) 6§:n nojalla:

1 §

Suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen (442/87) 2§:ssä mainituille tutkintolautakunnille, niiden jäsenille ja apujäsenille tulee tutkittavan tutkinnosta tai lautakunnan antamasta todistuksesta suorittaa korvausta seuraavasti:

1)tutkinnosta, joka suoritetaan lautakunnalle, 170 markkaa;

2)todistuksesta, jolla ilman tutkintoa todetaan täydellinen suomen ja ruotsin kielen hallitseminen, 125 markkaa; sekä

3)tutkinnosta, joka suoritetaan yksityiselle lautakunnan jäsenelle tai apujäsenelle, 80 markkaa.

Milloin lautakunnan jäsen tai apujäsen osanotostaan lautakunnan kokoukseen ei ole saanut osuutenaan tutkintomaksuista nostaa valtioneuvoston komiteoista antaman päätöksen mukaan komitean jäsenille tulevaa kokouspalkkiota vastaavaa korvausta, saadaan tällaiselle jäsenelle tai apujäsenelle tulo- ja menoarviossa tutkintolautakuntien käytettäväksi myönnetystä määrärahasta maksaa lisäkorvausta niin, että lautakunnan jäsenelle tai apujäsenelle osallistumisesta lautakunnan kokoukseen suoritettava korvaus vastaa komitean jäsenelle tulevan kokouspalkkion määrää.

Jos tutkintolautakunnalta viran puolesta vaaditaan sellaista todistusta kuin 1 momentin 2 kohdassa mainitaan, on sellainen todistus annettava lunastuksetta.

2 §

Suoritetuista maksuista saa sihteeri 65 markkaa kustakin lautakunnan antamasta todistuksesta tai lautakunnalle suoritetusta tutkinnosta. Loput jaetaan tutkijain kesken. Maksu yksityiselle lautakunnan jäsenelle tai apujäsenelle suoritetusta tutkinnosta menee tutkijalle.

Lunastus todistuksen jäljennöksestä, jonka sihteeri antaa, on 25 markkaa. Tällainen jäljennös on kuitenkin annettava valtion viranomaiselle maksutta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista 13 päivänä kesäkuuta 1986 annettu asetus (485/86).

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.