957/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 3§:n 1 ja 2 momentti, 63 a§ ja 64§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 1 ja 2 momentti ja 64§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1002/77) sekä 63 a§ 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (74/87), näin kuuluviksi:

3 §

Yhtymän osakkaalle yhtymän tulon ja varallisuuden perusteella määrättävästä verosta sekä kansaneläkevakuutusmaksusta ja sairausvakuutusmaksusta on myös yhtymä vastuussa. Avoimen yhtiön osakas ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vastaavat niin kuin omasta verostaan yhtymän verotettavaksi tuloksi katsottavasta osuudesta suoritettavasta verosta.

Erillisenä verovelvollisena verotettavan kotimaisen kuolinpesän osakas vastaa pesän tulosta ja varallisuudesta suoritettavasta verosta. Samoin vastaa erillisenä verovelvollisena verotettava kotimainen kuolinpesä osakkaansa kansaneläkevakuutusmaksusta ja sairausvakuutusmaksusta siltä osin kuin vakuutusmaksu perustuu osakkaan pesän hyväksi suorittaman työn arvoon.


63 a §

Yhtymän kotikunnan verolautakunta tai verotoimisto vahvistaa perusteen, jonka mukaan yhtymän tulo ja varat sekä tappio ja velat jaetaan osakkaille.

64 §

Jos liikettä on harjoitettu siten, että siitä on suoritettava veroa kolmelle tai useammalle kunnalle, vahvistaa sen läänin lääninverolautakunta, jossa on verovelvollisen kotikunta, tällaisen verovelvollisen liikkeen tulon sekä sen perusteen, jonka mukaan tulo jaetaan asianomaisten kuntien ja yhtymän osakkaiden kesken. Samoin lääninverolautakunta vahvistaa sen perusteen, jonka mukaan ansiotulo määrätään ja jaetaan puolisoiden kesken. Ennen tulon ja jakoperusteiden vahvistamista on asianomaisten kuntien verolautakuntien tehtävä ehdotuksensa verotuksen toimittamisesta sekä niistä perusteista, jonka mukaan tulo jaetaan asianomaisten kuntien kesken.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 65/90
Valtiovarainvaliok. miet. 28/90
Suuren valiok. miet. 90/90

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.