938/1990

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1990

Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä kumonnut elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista 1 päivänä helmikuuta 1990 annetun valtioneuvoston päätöksen (94/90) 6§:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 24 päivänä toukokuuta 1990 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (460/90), sekä muuttanut 5§:n, 6§:n 2 momentin ja lisännyt päätökseen uuden 16 a§:n seuraavasti:

5 §

Hinnanerokorvaus voidaan maksaa tuoteryhmiin 1-4 ja nimikkeisiin 16.01 ja 16.02 kuuluvien lihajalosteiden valmistukseen käytetyistä ainoastaan lihavalmisteasetuksen (902/88) 2§:n 1 ja 4 a kohdassa tarkoitetusta sian-, naudan-, lampaan- ja poronlihasta luun osuutta lukuun ottamatta.

Naudanlihan hinnanerokorvaus on 22,00 markkaa kilolta ja sianlihan 15,00 markkaa kilolta. Poron- ja lampaanlihan hinnanerona käytetään naudanlihan hinnaneroa.

Hinnanerokorvaus on edellä 2 momentissa mainittu määrä kerrottuna tuotteen valmistusreseptin mukaisella 1 momentissa tarkoitetulla lihamäärällä. Raaka-ainekäyttö ja toimitusmäärät ilmoitetaan täysinä kiloina.

6 §

Hinnanerokorvausta ei makseta tullitariffin 16. ryhmään kuuluvasta raa'asta lihasta, joka on valmistettu ainoastaan maustamalla tai marinoimalla.

16 a §

Määrättäessä elintarviketuotteista hinnanerokorvausta tuoteryhmäksi katsotaan verotaulukossa mainittu tuoteryhmä tai tullihallituksen määräämä alatuoteryhmä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990.

Tätä päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka viedään maasta taikka siirretään vapaa-alueelle tai tullivarastoon sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Finanssineuvos
Lasse Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.