934/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Asetus tieliikenneasetuksen 21 ja 27 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/82) 27 §, ja

lisätään 21 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä maaliskuuta 1990 annetulla asetuksella (270/90), uusi lisäkilpeä 856 koskeva kohta seuraavasti:

21 §

Lisäkilvet ovat:


856. Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus


Lisäkilvet 856 a ja b

Lisäkilvillä osoitetaan pysäköintikiekon käyttövelvollisuus autoa pysäköitäessä sekä siihen liittyvä aikarajoitus.

Aikarajoituksesta on voimassa, mitä edellä lisäkilven 854 kohdalla säädetään. Aikarajoitus lasketaan kuitenkin alkavaksi pysäköinnin alkamista seuraavasta tasa- tai puolitunnista. Jos aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja auto on pysäköity aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa tai jolloin rajoituksen voimassaolon päättymiseen on alle puoli tuntia, sallittu pysäköintiaika lasketaan kuitenkin alkavaksi silloin, kun rajoitus tulee seuraavan kerran voimaan.

27 §

Ohjattaessa liikennettä ajokaistan yläpuolisin opastimin tiellä, jolla on suljettuja tai vaihtuvasuuntaisia ajokaistoja, merkitsevät liikennevalot seuraavaa:

1) Punainen vinoristin muotoinen valo osoittaa, että ajokaistan käyttäminen on kielletty.

2) Keltainen nuolenmuotoinen vilkkuva valo osoittaa, että valo on vaihtumassa punaiseksi tai että ajokaista on edessäpäin suljettu. Tällaisella ajokaistalla oleva ajoneuvo on siirrettävä nuolella osoitettuun suuntaan sellaiselle ajokaistalle, jolla näytetään vihreää valoa. Milloin keltaisia nuolen muotoisia vilkkuvia valoja on kaksi, on ajoneuvo siirrettävä jommankumman nuolen suuntaan.

3) Vihreä alaspäin suunnatun nuolen muotoinen valo osoittaa, että ajokaistan käyttäminen on sallittu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.