924/1990

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1990

Liikenneministeriön päätös pysäköintikiekon käyttämisestä

Liikenneministeriö on päättänyt 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 28 a§:n nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetussa laissa (843/90):

1 §
Pysäköintikiekon ulkomuoto

Pysäköintikiekossa on oltava etukansi ja sen takana pyörivä kiekko, joka näkyy etukannessa olevan aukon läpi. Näiden ulkomuodon ja värityksen on oltava oheisten kaavakuvien mukaisia.

etukansi

kiekko

Pysäköintikiekon on oltava 10-11 cm leveä ja 13-15 cm korkea. Sen kulmat saavat kuitenkin olla pyöristettyjä. Etukannen tekstinä on oltava kuvan osoittamilla paikoilla sana ''saapumisaika'' tai ''ankomsttid'' taikka molemmat.

Pysäköintikiekon takana on oltava suomeksi tai ruotsiksi taikka molemmilla kielillä muusta mahdollisesta tekstistä tai kuvasta selvästi erottuvana lause ''Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva'' tai ''Parkeringsskivan skall användas när ett vägmärke har en tilläggsskylt med en bild av en parkeringsskiva'' sekä tämän päätöksen 2 ja 3§:n teksti ilman otsikoita.

2 §
Saapumisajan merkitseminen

Saapumisajaksi on merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi.

Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa.

3 §
Pysäköintikiekon sijoittaminen

Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on ulkoapäin luettavissa.

4 §
Ulkomailla rekisteröidyt autot

Ulkomailla rekisteröidyssä autossa saa käyttää sellaista jossakin muussa valtiossa hyväksyttyä pysäköintikiekkoa, joka vastaa ulkomuodoltaan suomalaista.

5 §
Täydentävä määräys

Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi kiekko kerrallaan näkyviin sijoitettuna.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1990

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Osastopäällikkö, hallitusneuvos
Harri Caven

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.