907/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä 31 päivänä lokakuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (836/85) 1 ja 2§:ää,

sellaisina kuin ne ovat, 1§ kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1988 ja 30 päivänä marraskuuta 1989 annetuilla valtioneuvoston päätöksillä (216/88 ja 1059/89) ja 2§ kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna 31 päivänä heinäkuuta 1986 ja 22 päivänä huhtikuuta 1987 annetuilla päätöksillä (614/86 ja 428/87) seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain 9§:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, jotka korvataan kokonaan, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 1)asetatsoliamidi
2)etosuksimidi
3)fenobarbitaali
4)fenytoiini
5)karbamatsepiini
6)klobatsaami
7)klonatsepaami
8)nitratsepaami
9)primidoni
10)valproiinihappo suoloineen
Psykoosit 1)butyrofenonijohdokset
2)fentiatsiinijohdokset
3)fluoksetiini
4)fluvoksamiini
5)karbamatsepiini
6)litiumsuolat
7)maprotiliini
8)mianseriini
9)nialamidi
10)sulpiridi
11)tioksanteenit
12)tratsodoni
13)trisykliset antidepressiivit
Vajaamielisillä esiintyvät levottomuustilat 1)butyrofenonijohdokset
2)fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4)fluvoksamiini
5)maprotiliini
6)mianseriini
7)sulpiridi
8)tioksanteenit
9)tratsodoni
10)trisykliset antidepressiivit
Leukemiat ja muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 1)antineoplastiset aineet
2)interferoni alfa
3) kalsitoniini
4)klodronaatti
5)kortikoidit
6)leukovoriini
Siirretyn elimen aiheuttama jälkitila 1)immunosupressiiviset sytostaatit
2)kortikoidit
3)muromonabi-CD3
4)siklosporiini
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 1)antineoplastiset aineet
2)kalsitoniini
3)klodronaatti
4)kortikoidit
5)leukovoriini
6)progestageenit
Yleinen erytrodermia 1)asitretiini
2)etretinaatti
3) kortikoidit (lukuun ottamatta ulkoisesti käytettäviä valmisteita)
2 §

Sairausvakuutuslain 9§:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 90 prosenttia, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Krooninen sydämen vajaatoiminta 1) diureetit (lukuun ottamatta ksantiinin johdoksia)
2)enalapriili
3)hydralatsiinit
4)kaliumsuolat
5)kaptopriili
6)lisinopriili
7)orgaaniset nitraatit
8)pratsosiini
9)sydänglykosidit
Krooninen virtsatietulehdus 1)metenamiini
2)nitrofurantoiini
3)sinoksasiini
4)sulfonamidit
5) trimetopriimi (ei yhdistelmävalmisteissa)
Krooninen verenpainetauti 1) adrenergisten beetareseptorien salpaajat
2)debrisokiini
3)diltiatseemi
4) diureetit (lukuun ottamatta ksantiinin johdoksia)
5)enalapriili
6)felodipiini
7)hydralatsiinit
8)kaliumsuolat
9)kaptopriili
10)klonidiini
11)labetaloli
12)lisinopriili
13)metyylidopa
14)minoksidiili
15)nifedipiini
16)pratsosiini
17)rauwolfia-alkaloidit
18)verapamiili

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.