899/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 4 päivänä joulukuuta 1953 annetun asuntotuotantolain (488/53) 9 ja 20§:n, 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 11§:n 3 momentin sekä 24§:n 2 ja 3 momentin sekä asuntotuotantolain muuttamisesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (81/82) voimaantulosäännöksen 3 momentin sekä asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 9§:n 3 momentin nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat 4 päivänä joulukuuta 1953 annetun asuntotuotantolain 9§ 17 päivänä huhtikuuta 1959 annetussa laissa (176/59) sekä 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain 24§:n 2 momentti 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (33/68) ja 3 momentti 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/80), päättänyt:

1 §

Asunto-osakeyhtiö- ja omakotitalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten myönnetystä lainasta peritään toistaiseksi vuotuista korkoa seuraavasti:

1) 10,25 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1949-1980 ja

2) 8,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1981 tai ajalla 1.1.-28.2.1982.

2 §

Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnetystä lainasta peritään toistaiseksi vuotuista korkoa seuraavasti:

1) 10,25 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1949-1972;

2) 8,25 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1973;

3) 10,25 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1974;

4) 8,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1975;

5) 7,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1976;

6) 6,75 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1977;

7) 4,25 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1978;

8) 6,50 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1979;

9) 3,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1980 ja

10) 4,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1981.

3 §

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) nojalla myönnettyjen lyhytaikaisten perusparannuslainojen korko on kahdelta ensimmäiseltä vuodelta kolme prosenttia ja sitä seuraavilta vuosilta 7,25 prosenttia vuodessa.

4 §

Milloin korko, jonka lainansaaja on velkakirjassa sitoutunut enintään suorittamaan, on edellä määrättyä korkoa pienempi, asuntolainan korko on toistaiseksi velkakirjassa määrätyn enimmäiskoron suuruinen.

5 §

Tätä päätöstä sovelletaan myös asuntolainaehdoin työllisyyden turvaamiseksi sekä auto- ja moottoripyöräveron tuotoista asuntotuotannon edistämiseksi ja suhdanneverovaroista vuokra-asuntokannan lisäämiseksi myönnettyjen lainojen korkoihin.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Päätöksellä kumotaan 15 päivänä helmikuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta (175/90).

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1990

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Hallitusneuvos, apulaisosastopäälikkö
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.