873/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Asetus ruokasieniasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 11 päivänä joulukuuta 1981 annetun ruokasieniasetuksen (871/81) 3§ ja 8§,

muutetaan 4§, 11§ ja 15§ sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a§ seuraavasti:

4 §

Vain kauppasieneksi hyväksyttyjä ruokasieniä saa myydä.

Myyntierä saa sisältää vain yhtä kauppasientä, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

11 §

Kun korvasieniä myydään muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen, niiden myyntipäällyksessä tai niitä ilman myyntipäällystä myytäessä niiden välittömässä läheisyydessä olevassa, helposti havaittavassa esitteessä on 10§:ssä tarkoitettujen merkintöjen lisäksi oltava sienten käsittelyohje, johon sisältyy varoitus sienten myrkyllisyydestä.

15 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka voi yksittäistapauksessa erityisistä syistä hakemuksesta myöntää poikkeuksia asetuksen säännöksistä.

Elintarvikevirasto voi yksittäistapauksessa erityisistä syistä hakemuksesta myöntää poikkeuksia pakkausmerkintöjä koskevista 10-12§:n säännöksistä.

15 a §

Mitä asetuksen 2 ja 6§:ssä säädetään elinkeinohallituksesta tarkoittaa kauppa- ja teollisuusministeriötä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Elinkeinohallituksen 28 päivänä kesäkuuta 1983 antama päätös kauppasienistä (644/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen jää kuitenkin voimaan, kunnes toisin määrätään.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.