849/1990

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

muuttanut merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista 22 päivänä maaliskuuta 1979 annetun valtioneuvoston päätöksen (337/79) 1§:n 2 ja 5 momentin sekä 2§:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentti ja 2§:n 2 momentti 26 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (346/87) sekä 1§:n 5 momentti 16 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (448/81), seuraavasti:

1 §

Korvausta suoritetaan, jollei sopimusta suuremmasta korvauksesta ole tehty tai uuden omaisuuden hankinta-arvoa näytetä merkittävästi pienemmäksi tai suuremmaksi, seuraavat markkamäärät:

Sisäliikenne Rannikko-, itämeren ka pohjanmeren liikenne Valtameriliikenne
A. Aluksessa asuva henkilökunta:
1.Päällikkö, konepäällikkö, yliperämies 8 200 13 100 15 600
2.Muu henkilökunta 5 600 9 500 11 050
B. Henkilökunta, joka ei asu aluksessa:
1.Päällikkö 3 000
2.Muu henkilökunta 2 050

Edellä mainitut markkamäärät tulee työministeriön päätöksellä tarkistaa vuosittain rahan arvon muutosta vastaavasti.


2 §

Aluksessa asuvaan henkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle suoritetaan korvauksena 1 momentissa tarkoitetuista vapaa-ajan tarvikkeista kuitenkin enintään 13 450 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1990

Työministeri
Matti Puhakka

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.