843/1990

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1990

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 105§ sekä

lisätään lakiin uusi 28 a§ seuraavasti:

28 a §
Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus

Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, autoa ei saa pysäköidä ilman pysäköintikiekkoa, jos kunta on päättänyt ottaa pysäköintikiekon käyttöön kunnan alueella. Kiekkoa ei kuitenkaan käytetä maksullisella pysäköintipaikalla ja pysäköintikiekon käyttövelvollisuus on liikennemerkein osoitettava.

Pysäköintikiekko on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan autossa ja siihen on merkittävä saapumisaika siten kuin liikenneministeriö tarkemmin määrää.

Liikenneministeriö antaa myös muut tarkemmat määräykset pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta.

105 §
Pysäköintivirhe

Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. Muutoin virheestä määrätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös 28 a§:ssä tarkoitetun pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990.

Hallituksen esitys 37/90
Liikennevaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 75/90

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.