831/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä 28 päivänä tammikuuta 1927 annetun lain (23/27) 1§:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

1 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuotteen maahan tuonti tai maasta vienti levittämistä tai näkyvillepanoa varten on kielletty. Rangaistus tämän kiellon rikkomisesta ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 46 luvun 4 ja 5§:ssä. Menettämisseuraamuksiin sovelletaan rikoslain 46 luvun 8-13§:n säännöksiä, jollei tämän lain 2§:n 1 momentista muuta johdu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.