814/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki sähkölain 63 ja 64§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 63§:n 1 momentti ja 64§ näin kuuluviksi:

63 §

Mitä rikoslain 34 luvun 10§:ssä säädetään siinä mainitun omaisuuden vahingoittamisesta tai sellaisen teon yrityksestä, on sovellettava myös, kun teko kohdistuu sähkölaitteistoihin rakennuksineen tai voimalaitoksiin.


64 §

Rangaistus taloudellisesti hyväksi käytettävään muotoon saatetun sähkön anastamisesta ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 28 luvun 1-6§:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.