807/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki osakeyhtiölain 16 luvun 8 ja 9§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/78) 16 luvun 8§:n 3 kohta ja 9§:n 4 ja 5 kohta sekä

lisätään sanotun luvun 9§:ään uusi 6 kohta seuraavasti:

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

Rangaistussäännöksiä
8 §

Joka


3) rikkoo tämän lain säännöksiä tilintarkastuskertomuksen laatimisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

9 §

Joka


4) antaa rahalainan tai vakuuden 12 luvun 7§:n säännösten vastaisesti;

5) laiminlyö osake- tai osakasluettelon pitämisen tai niiden nähtävänä pitämisen; tai

6) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen laatimisesta tai osakeyhtiön selvitystilaa koskevan lopputilityksen antamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.