791/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki tullilain 8 ja 52§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 8§:n j kohta ja 52§,

sellaisina kuin ne ovat, 8§:n j kohta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1165/87) ja 52§ 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (547/82), näin kuuluviksi:

8 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


j) tullirikoksella rikoslain 29 luvussa tarkoitettua verorikosta sekä rikoslain 46 luvussa tarkoitettua säännöstelyrikosta, salakuljetusta ja laitonta tuontitavaraan ryhtymistä, jos rikos käsittää tämän lain tai muun lain, jonka noudattamisen valvonta tai täytäntöönpano on tullilaitoksen tehtävänä, taikka tällaisen lain nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkomisen sekä muutakin sellaisten säännösten ja määräysten rikkomista;


52 §

Rangaistus tullin lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1-3§:ssä.

Joka laiminlyö tämän lain tai tulliverolain (575/78) taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen ilmoittamis- tai muun velvollisuuden taikka muuten rikkoo sanottuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta, tullirikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.