782/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki valmisteverotuslain 39§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 39§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1982 annetulla lailla (1021/82), näin kuuluvaksi:

39 §

Rangaistus valmisteveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1-3§:ssä. Valmisteveron lainvastaisena välttämisenä pidetään myös perusteettoman hinnanerosuorituksen hankkimista.

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta jättää asianmukaisesti täyttämättä 5, 6, 31 tai 32§:ssä, 34§:n 1 momentissa taikka 38§:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuomittava valmisteverorikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.