781/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annettuun lakiin (664/66) uusi 7 a§ seuraavasti:

7 a §

Rangaistus vakuutusmaksuveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1-3§:ssä.

Rangaistus vakuutusmaksuveroon kohdistuvasta verorikkomuksesta on säädetty rikoslain 29 luvun 4§:ssä.

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta jättää vakuutusmaksuveron suhteen asianmukaisesti täyttämättä liikevaihtoverolain 34 tai 35§:ssä, 37§:n 1-3 momentissa, 38§:n 2 momentissa, 39§:n 1 momentissa, 40§:n 1 momentissa tai 69§:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuomittava vakuutusmaksuverorikkomuksesta sakkoon.

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikkomus on ollut vähäinen ja se on viivyttelemättä korjattu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 .

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.