773/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 2§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (801/89), näin kuuluvaksi:

2 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiana käsitellään myös syyte sotilasta vastaan teosta, josta on säädetty rangaistus rikoslain 21 luvun 1-3 tai 5-13§:ssä, 25 luvun 12 tai 13§:ssä, 28, 31, 32, 33 tai 35 luvussa, 36 luvun 1-3§:ssä, 37 luvun 8-10§:ssä, 38 luvun 8 tai 9 a §:ssä, taikka 40 luvun 1-3, 5 tai 6§:ssä. Edellytyksenä on, että teko on kohdistunut puolustusvoimiin tai toiseen sotilaaseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/90
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.