766/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 10 d§, 4 luvun otsikko sekä 12§,

sellaisina kuin niistä ovat 10 d§ 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (674/89) ja 12§ osittain muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla (624/85), sekä

lisätään lakiin uusi 12 a§, seuraavasti:

10 d §
Valtionavustus ammatilliseen kurssitoimintaan

Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan valtionavustuksena kurssitoiminnasta aiheutuvat seuraavat kustannukset kokonaisuudessaan:

1)aikuiskoulutusosaston johtajan tai vastaavan palkat sekä niistä menevät työnantajan sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut; sekä

2)kurssien aiheuttamat muut tarpeelliset käyttökustannukset.

4 luku

Valtion rahoitus muuhun ammatilliseen koulutukseen


12 §
Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutusosaston johtajan palkkaukseen

Kunnallisen ja yksityisen ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen aikuiskoulutusosaston johtajan tai vastaavan palkoista sekä niistä menevistä työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin myönnetään valtionosuutta ja -avustusta 70 prosenttia.

12 a §
Täydennyskoulutuksen rahoitus

Lääninhallitus voi valtion tulo- ja menoarvioon otetun määrärahan rajoissa hankkia lääninsä koulutustarpeisiin täydennyskoulutusta ammatillisilta oppilaitoksilta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 12/90
Sivistysvaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 73/90

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.