764/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetulla lailla (673/89), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista säädetään erikseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 12/90
Sivistysvaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 73/90

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.