759/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen ja taimenen kalastuksesta eräillä vesistöalueilla vuonna 1990

Maa- ja metsätalousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 37§:n 1 momentin 2 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Merilohta ja meritaimenta saa kalastaa vavalla ja uistelemalla syyskuun 11 päivän alusta syyskuun 30 päivän loppuun Merikarvian kunnassa olevassa Merikarvianjoessa alueella, joka alkaa sata metriä Lankosken voimalaitoksen patojen alapuolelta ja ulottuu alavirtaan Savooran kärkeen saakka.

2 §

Merilohta ja meritaimenta saa kalastaa vavalla ja uistelemalla syyskuun 11 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun:

1)Kotkan kaupungissa olevassa Kymijoessa alueella, joka alkaa Siikakosken niskalta ja jatkuu alavirtaan Huumanhaaraa Hovikosken rautatiesiltaan ja Langinkoskenhaaraa Sutelantien siltaan saakka;

2) Vantaanjoessa ja Keravanjoessa Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin alueella;

3)Turun kaupungissa olevassa Aurajoessa alueella, joka alkaa sata metriä Halistenkosken padon alapuolelta ja ulottuu alavirtaan Martinsiltaan saakka; sekä

4)Nakkilan ja Ulvilan kunnissa sekä Harjavallan kaupungissa olevassa Kokemäenjoessa alueella, joka alkaa Harjavallan kaupungin jätevedenpuhdistamon kohdalta ja jatkuu alavirtaan Ravannin laituriin saakka.

3 §

Järvilohta ja järvitaimenta saa kalastaa vavalla ja uistelemalla syyskuun 11 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun:

1) Imatran kaupungissa olevassa Vuoksessa Imatran kaupungin ja Enso-Gutzeit Oy:n hallitsemalla alueella, joka alkaa Tainionkosken tehtaan raakavesiputken kohdalta ja ulottuu alavirtaan rajavyöhykkeen takarajana olevalle vastuupuomille saakka lukuunottamatta Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten patojen alapuolista sadan metrin matkaa; sekä

2) Tampereen kaupungissa olevassa Tammerkoskessa Tampereen kaupungin hallitsemalla alueella, joka alkaa Tampereen kaupungin omistaman sähkölaitoksen padolta ja ulottuu alavirtaan Pyhäjärveen saakka.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1990 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1990

Ministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Harri Dahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.