750/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annettuun asetukseen liittyvien hinnaston ja hinnaston soveltamissäännösten muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan teknilliselle tarkastuskeskukselle perittävistä maksuista 22 päivänä joulukuuta 1989 annettuun asetukseen (1196/89) liittyvän hinnaston kohta 3.09.06,

muutetaan hinnaston kohdat 3.02.06, 3.02.07, 3.02.08, 3.02.09, 3.03.05, 3.03.06, 3.03.07, 3.04.07, 3.05.05, 3.06.07, 3.06.08, 3.06.09 ja 3.06.10 sekä hinnaston soveltamissäännökset 5–1, 15–4, 15–6, 15–7 ja 17–3, sekä

lisätään hinnastoon kohdat 3.02.10, 3.03.08, 3.03.09 ja 3.06.11 seuraavasti:

HINNASTO

Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
3. Vaarallisten aineiden tarkastus
3.02 Perustamislupa
3.02.06 Kemikaalin teollinen käsittelylaitos:
kemikaalin määrä ≤ 10 m3 tai t 1 380 317 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 100 m3 3 830 72 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 100 m3 10 850 1,8 x määrä (m3 tai t)
3.02.07 Kemikaalivarasto:
kemikaalin määrä ≤ 1 000 m3 tai t 1 120 2,8 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 10 000 m3 3 160 0,76 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 10 000 m3 10 160 0,06 x määrä (m3 tai t)
3.02.08 Öljylämmityslaitos:
palavan nesteen määrä ≤ 1 000 m3 1 120 2,8 x määrä (m3 )
palavan nesteen määrä ≤ 10 000 m3 3 160 0,76 x määrä (m3 )
palavan nesteen määrä > 10 000 m3 10 160 0,06 x määrä (m3 )
3.02.09 Kemikaalin erillinen siirtoputkisto 340 x työaika (h)
3.02.10 Varastoalue 340 x työaika (h)
3.03 Käyttölupa
3.03.05 Kemikaalin teollisen käsittelyn laitos:
kemikaalin määrä ≤ 10 m3 tai t 700 173 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 100 m3 1 990 44 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 100 m3 6 340 0,5 x määrä (m3 tai t)
3.03.06 Kemikaalivarasto:
kemikaalin määrä ≤ 1 000 m3 tai t 550 1,3 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 10 000 m3 1 500 0,35 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 10 000 m3 4 900 0,01 x määrä (m3 tai t)
3.03.07 Öljylämmityslaitos:
palavan nesteen määrä ≤ 1 000 m3 550 1,3 x määrä (m3 )
palavan nesteen määrä ≤ 10 000 m3 1 500 0,35 x määrä (m3 )
palavan nesteen määrä > 10 000 m3 4 900 0,01 x määrä (m3 )
3.03.08 Kemikaalin erillinen siirtoputkisto 340 x työaika (h)
3.03.09 Varastoalue 340 x työaika (h)
3.04 Rakennetarkastus (ilman painekoetta)
3.04.07 Kemikaaliputkisto 390 340 x työaika (h)
3.05 Paine-, tiiviys- tai tyyppikoe tai vesitäyttö
3.05.05 Kemikaaliputkisto 390 340 x työaika (h)
3.06 Käyttöönottotarkastus tai katsastus
3.06.07 Kemikaalin teollisen käsittelyn laitos:
kemikaalin määrä ≤ 10 m3 tai t 780 153 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 100 m3 tai t 2 000 31 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 100 m3 5 000 1 x määrä (m3 tai t)
3.06.08 Kemikaalivarasto:
kemikaalin määrä ≤ 1 000 m3 tai t 640 1,2 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 10 000 m3 1 530 0,31 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 10 000 m3 4 530 0,01 x määrä (m3 tai t)
3.06.09 Öljylämmityslaitos:
palavan nesteen määrä ≤ 1 000 m3 640 1,2 x määrä (m3 )
palavan nesteen määrä ≤ 10 000 m3 1 530 0,31 x määrä (m3 )
palavan nesteen määrä > 10 000 m3 4 530 0,01 x määrä (m3 )
3.06.10 Kemikaaliputkiston erillinen käyttöönottotarkastus 390 340 x työaika (h)
3.06.11 Varastoalue 390 340 x työaika (h)

HINNASTON SOVELTAMISSÄÄNNÖKSET

Säännös n:o Säännös
5–1 Maksuttomia ovat myös paineastia-asetuksen (549/73) 29 §:ssä, paineastia-asetuksen 4 §:ssä mainituista paineastioista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (70/75) 15 §:ssä, höyrykattilaan tai painesäiliöön liitetyistä putkistoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (71/75)14 §:ssä, maakaasuasetuksen (623/87) 34 §:ssä, nestekaasuasetuksen (316/79) 45 §:ssä, vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (682/90) 51 §:ssä, räjähdystarvikeasetuksen (85/80)107 §:ssä ja kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (641/78) 36 §:ssä säädetyt vahinkojen tutkimuksiin ja kaivoksissa sattuneiden vakavien onnettomuuksien tutkintaan liittyvät suoritteet sekä valitusten johdosta annettavat lausunnot.
15–4 Kemikaaleilla käytetään ainemäärän yksikkönä kuutiometriä (m3 ) palaville nesteille ja tonnia (t) palaville kaasuille sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisille kemikaaleille. Mikäli kemikaali on sekä palava neste että terveydelle ja ympäristölle vaarallinen kemikaali, käytetään määrän yksikkönä kuutiometriä (m3 ).
15–6 Kemikaalin teollisen käsittelyn laitoksen tarkastusmaksut (3.02.06, 3.03.05, 3.06.07) lasketaan laitoksessa vuorokaudessa valmistettavan tai käytettävän kemikaalin määrän tai laitteistossa olevien kemikaalien määrän perusteella sen mukaan, mikä näistä on suurin. Varastojen tai varastosäiliöiden tarkastusmaksu lasketaan varaston kokonaismäärän perusteella. Tehtaaseen tai laitokseen liittyvän varaston maksu lasketaan niin kuin kyseessä olisi erillinen varasto.
15–7 Kemikaalin keskisuurta varastointia koskevan ilmoituksen käsittelystä ei erikseen laskuteta, ellei ilmoituksen johdosta anneta turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Ilmoituksen johdosta tehtävästä tarkastuksesta laskutetaan hinnaston mukaisesti.
17–3 Astian, säiliön tai laitteen hyväksymispäätöksen tai liikkeen toimiluvan muutoksesta tai uusimisesta peritään 40 prosenttia hinnaston mukaisesta perusmaksusta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.